logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Програма – Местни избори 2015

ВИДИН – ДОМЪТ, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ

ЗАЩО „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“?

Защото ние искаме да върнем усещането за Видин от нашето детство – подреден, благоустроен град, с голямата магична река, с огромните липи в парка и старите кестени. Нашият приказен град!

Трябва и можем да променим цялостния облик на града – ще го направим сами, със собствени сили и собствени средства.

Така онзи град, който е на опашката на лъва, там горе на картата, на завоя… ще стане емблема. Ще го подредим, ще изтупаме праха от отдавна забравените ни старини, ще ги покажем на света, ще разкажем историята на земите ни, ще обвием в загадка крепостта си и ще превърнем Видин в неустоима и привлекателна туристическа дестинация. Заедно ще превърнем днешните си недостатъци в предимство и ще ги впрегнем да работят за Видин.

Ние знаем как да превърнем своя минус в плюс. Нужна е само още една чертичка!

ЗАЕДНО В ЕДНА ПОСОКА С ЕДИННА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВИДИН:

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВИДИН ВЪВ ВОДЕЩ ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР

Когато нямаш посока, дори да имаш път, той те води наникъде, той е път без посока. Затова първото нещо, което като управляващи трябва да направим, е да изберем посоката, която ще следваме. Изграждането на единна визия за развитието на Видин и региона е основата, без която не можем да продължим напред. Сигурни сме в едно – за да върнем Видин на картата на България и на Европа, трябва да направим града приятен за живеене, да го направим уютен и приветлив дом за всички и да развием онова, за което имаме най-много дадености, и което ще ни даде възможност за икономически растеж и развитие. Да превърнем Видин и региона в магнетична туристическа дестинация.

ЗАЩО ТУРИЗЪМ?

Видин е един от градовете в България, които имат уникалното съчетание на природа и исторически забележителности. Ние имаме предимството през града ни да минава река Дунав, пулсът на Европа.

За да превърнем Видин и региона в магнит за туристи и посетители, и за да създадем заетост и поминък за всеки видинчанин, ние ще организираме дейността в Община Видин, като подчиним всички усилия на главната цел. Ще превърнем Видин в основен туристически център, като развием историческия, културен и лечебен туризъм.

ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ

На територията на Видин се намира най-старата запазена крепост в България – Бабините Видини кули. В непосредствена близост се намират и Джамията на Осман Пазвантоглу и Синагогата. Видин е наситен с история и легенди, които трябва да разкажем по подходящия начин, за да привлечем постоянен поток от туристи.

КУЛТУРЕН и ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ

Освен експлоатацията на историческите дадености, с които разполагаме, Община Видин има всички предпоставки за развитие на културен и фестивален туризъм. Чрез подходящо представяне Видин може да се превърне в дом на изкуствата, танците, обичаите и занаятите.

БАЛНЕОТУРИЗЪМ

Видинският регион разполага с уникална природна даденост. В недрата на крайдунавското пространство на Видинската община са развити два артезиански термоводоносни хоризонта. Разработването на този слой жива вода, която може да лекува, както кожни заболявания, така и заболявания на опорно-двигателния апарат ще бъде приоритет за нашата администрация. Видинската община ще планира и развие модерни лечебни и балнеоложки центрове с две основни функции – лечебно-оздравителна и рекреационна.

Развивайки лечебния туризъм, в комбинация с историческия и културен туризъм, Видин ще стане едно по-различно кътче в България, едно приказно място.

КАК?

 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО и РАЗВИТИЕ НА ГРАДА И РЕГИОНА
 1. Още първата година ще заложим в общинския бюджет необходимата сума за извършване на проучване и сондажи на минералните води, за да могат те да бъдат експлоатирани по съответния ред, начин и технология. Ще разработим варианти за публично-частни партньорства за изграждане на балнеолечебни комплекси.
 2. Ще разработим чрез Стратегията за развитие на туризма, както рекламна програма за историческите ни забележителности, така и онези програми за културен и фестивален туризъм, които да помогнат за осигуряване на целогодишен туристически поток.
 3. Ще променим облика на Видин с методите на местното самоуправление и със средствата от общинския бюджет. За целта ще изработим Обща програма и Наредба за благоустрояването на Видин, които ще включват:
 • Зониране на градската част.
 • Схема на преместваемите обекти в града.
 • Нова организация на движението.
 • Благоустройство на входните артерии на града и Парковете – душата на Видин.
 • Градския плаж и зоната около Баба Вида.
 • Привеждане във вид на Историческите места и забележителности – вид, с който да привличат, а не да отблъскват туристи.
 • Постоянен пазар за местните производители и занаяти. Изграждане на красива, модерна, зелена и функционална пешеходна зона за отдих, игра и едновременно с това – дом на съвременен пазар на местните производители и занаяти.
 • Благоустройство на градските квартали и зоните със специално предназначение.
 • Изграждане на тротоари и улици в кварталите, където и днес хората газят пепел и кал.
 • Изработване на проект за изграждане на водопровод, канализация и тротоари в кв. „Нов път“. Трайно решаване на проблема с подпочвените води в този квартал чрез избор на най-добро проектно предложение.
 • Незабавно разглеждане на идейните проекти за решаване на проблемите с подпочвените води в новия гробищен парк.
 • Благоустрояване на населените места от общината. За да вдъхнем живот на малките населени места от общината ще използваме ресурсите и собствеността на общината, които днес се рушат, белязани от безстопанственост и безвремие. Сградния фонд от бивши училища и детски градини, които отдавна не функционират ще бъде използван, за да се кандидатства по проекти за превръщането им в дневни центрове, домове за възрастни хора и обучителни общински лагери.
 1. ВИДИН – ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Основна задача в ренесанса на града ни е отношението и стимулите към възрастните – нашите родители и най-малките – децата на Видин.

 1. Ще разработим програма за създаване на Общински спортен колеж. Ще обвържем квалификацията там с общата ни цел – развитие на модерен туристически център и ще обучаваме кинезитерапевти и рехабилитатори заедно със спортните специалности.
 2. Ще предвидим за изпълнение проекта за Гребен канал на Дунав в района на Гребната база. След одобрение на идейния проект ще се възложи техническо проектиране, за да може да се кандидатства за финансиране по програми за изграждането му.
 3. Ще санираме и обновим образователната инфраструктура. Ще се приложат мерки за оптимизиране на ресурсите в сферата на образователната инфраструктура.
 4. Ще заложим механизми за финансово стимулиране за отличните ученици и спортистите с медали и постижения.
 5. Ще се учредим фото-конкурс „Видин – шарен и уникален“. Различни гледни точки в различните сезони.
 6. Създаване на модерна спортна база за всички видински клубове. Ще се изработи проект за ремонт и реконструкция на Общинския стадион, както и ще се приеме план за устройството на съответната зона и възстановяване на строителството на закрития плувен басейн след договаряне по отношение на собствеността.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 1. За да възвърнем първенството на Видин като община с най-добре развита социална инфраструктура, ще възстановим редица услуги като „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ и „Защитен дом за деца“. Ще използваме изоставените общински сгради за създаване на центрове, както за възрастни хора, така и за летни обучителни лагери за деца.
 2. Във връзка с демографския срив ще се погрижим за децата в детските градини. Желанието ни е Общината да поема част от таксите на децата по определени критерии.
 3. Ще предвидим възможността за мярка за стимулиране на раждаемостта чрез еднократно подпомагане за първо родено дете в семейство.
 4. Ще създадем възможност за Кметовете на малките населени места да участват пряко във вземане на решенията за селата и ще им предоставим бюджет, с който те да се разпореждат.

III. ОБЩИНАТА – СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ

Стопани на града сме всички ние. Ето как би могла да се подобри работа в администрацията, а градът ни са стане магнит за всеки:

 1. Първото и основно изискване е общината да не пречи на бизнеса и инвеститорите, а да помага.
 2. Втора по ред, но не и по важност е уникалната възможност пред Видин да се превърне в пилотен проект и да се развие по немски модел с помощта на партньорите ни от провинция Бавария.
 • В община Видин ще заработи пълноценно Общественият съвет, чрез който гражданите ще имат непрекъснат достъп и механизми за вътрешен контрол върху действията на администрацията. Общественият съвет ще действа на териториален и браншови принцип.
 • Ще преразгледаме възможностите за инвестиране в общинската собственост, която днес пустее и ще дадем възможност за развитие на дребния и едър бизнес тук, във Видин.
 • Ще направим така, че младите хора да остават тук не по задължение, а по собствено желание. Да пътуват, да учат и да се развиват, но да се завръщат тук, защото ние ще им създадем достъп от тук до целия свят и на света до Видин.
 1. ДИАЛОГ С ПРАВИТЕЛСТВОТО И ГРИЖА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

Да върнем Видин отново на картата на България! В момента Видин е самотен остров заобикалян от всички, недостъпен, поради липсата на път.

 1. Ще настояваме за започване на техническото проектиране на скоростния път Видин-София в най-кратки срокове, защото Видин все още е част от България.
 1. Ще използваме всички позволени от закона механизми за изпълнение на поетите от правителството ангажименти за извеждане на Видин като приоритетен регион за развитие, както на ниво общински проекти, така и на ниво проекти в частния сектор.
 2. Ще реорганизираме работата на Общинската администрация, Кмета и Общинския съвет така, че да спрем изтичането на обществен ресурс и ще планираме внимателно всяка следваща стъпка в избраната от нас посока.
 1. ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ
 1. Използване на опита на партньорите ни от провинция Бавария за реорганизиране работата на администрацията и осигуряване на бързо и качествено обслужване на гражданите и инвеститорите.
 2. Активно използване на възможностите за развитие и контрол, които Обществения съвет ни дава.
 3. Използване на възможностите за подготовка и реализация на проекти чрез директно кандидатстване за финансиране.

Ние ще приложим гражданска формула на управление, която да ни помогне да изхвърлим боклука от нашия общ дом, да го почистим, подредим и проветрим, така че да можем без срам да си поканим гости. И да ги посрещаме тук щастливи и усмихнати.

Това е нашата програма и изпълнението ѝ зависи само от нашата воля и усилията, които сме готови да положим, за да променим града и живота си. Зависи от всеки един от нас. От всички. И може да го постигнем единствено, ако сме обединени в желанието си за промяна.

Сподели в социалните мрежи