logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

28 септември – Международен ден на правото да знам

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление и условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

Правото на достъп до информация на хората от Видин е отнето през последните години. Заседанията на Общински съвет се излъчваха онлайн до преди 4 години. След това някой реши, че това не може да се случва. Община Видин няколко пъти е осъждана за отказ на информация, поискана по законния ред. Какво крият управляващите? Защо?

Правото на достъп до информация на всеки един жител на Видин и общината е основен момент в управленската програма на Единни за промяна. Затова днес отбелязваме Международният ден на правото да знам.

На 26-28 септември 2002 година в София е проведена международна работна среща с представители на неправителствени организации, работещи в областта на достъпа до информация от 15 страни, както и представители на международни организации, работещи в тази област.

На 28 септември същата година е учредена и Международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията.

На срещата е взето решение за създаването и утвърждаването на 28 септември като специален ден за застъпниците за свобода на информацията.

Сподели в социалните мрежи