logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Кризата във Видин ще преодолеем със стриктен контрол, ред и прозрачност, заяви Росица Кирова, кандидат за кмет на община Видин

„Трябва да променим подхода и така да обслужваме бизнеса, че той да не се чувства като маймуна на каишка. Хората трябва да са сигурни, когато работят и спазват правилата. Предлагам на видинчани да разкриваме по 5, 10, 100, 200 работни места, стъпка по стъпка. Няма да стимулираме разкриването на т.нар. работни места, за които трябва да си внасяме работна ръка от Китай или от Лом. През последните години се наслушахме затова как във Видин ще се разкриват по 5000 или 20 000 работни места и нищо от това не се случи“, каза Росица Кирова.

От „Единни за промяна“ имат конкретна и ясна визия за промяната на икономическата обстановка във Видин. Всички общински предприятия, които ще заработят на територията на общината, са свързани с общата стратегия на „Единни за промяна“ за развитие на туризма и с помощните звена към него, които ще доведат до разкриване на нови работни места.

„За три години и половина господата от правителството не разбраха, че околовръстният път на Видин всъщност е околовръстно шосе, обходен път и никога няма да бъде магистрала. Да го разберат и да позволят да започне строителство там на бензиностанции, паркинг зони, крайпътни комплекси, търговски обекти, сервизи и обслужващи трафика заведения, които ще разкрият около 300 работни места. В момента тези проекти са замразени и са затворени в нечии папки. Ще обърнем внимание на онези, които залагат мерки и програми за развитие на Северозападния регион и ни дават по 5 точки плюс, защото сме от пропаднал регион, но ни отнемат по 25 точки от проектите, защото нямаме прогресивно нарастваща печалба“, заяви Кирова. Тя поясни, че „Единни за промяна“ имат пълната подкрепа от сдружението на градовете от провинция Бавария с възможности за разкриване на микропредприятия, за да може Видин да се развива и всяко едно семейство да има хляб, работа и поминък.

Кандидатът за кмет от „Единни за промяна“ обясни, че ако получи подкрепата на своите съграждани и бъде избрана за кмет, в общината ще бъде извършена пълна ревизия, за е ясно реалното финансово състояние. „Кризата се преодолява с ред, със стриктно изпълнение на задълженията и запушване на дупките в общински бюджет. Онези дупки, по които изтичат пари. Необходим е контрол върху изпълнението на решенията на общината, Общинския съвет, контрол върху качеството на дейностите, които се извършват вследствие на обществените поръчки и контрол върху раздаването на тези обществени поръчки. Те не трябва да се раздават поради някакво близко познанство, а защото фирмата е доказала, че ще изпълни качествено и добросъвестно дейностите в дадената поръчка. И когато получи 50 милиона лева, за да изпълни нещо на територията на община Видин, то това трябва да е полезно за общината и гражданите, и парите да са вложени в тази дейност. А не да отидат в джоба, автомобила или къщата на някой. Това ще се опитам да направя и смятам, че много бързо ще бъдат решени финансовите проблеми на община Видин“, каза Росица Кирова.

„Видин тръгна да смени модела на управление. Да го смени, защото той не работи през последните 15-20 години. Надявам се, че видинчани ще ме подкрепят и ще покажем на България, че можем да бъдем различни. Да излезем на 1 ноември, защото всеки един глас е много важен. Гласовете ни ще определят бъдещето на нашия град и община. И трябва да го определим ние, които живеем тук, а не някой отвън или от някой офис. Затова предлагам на видинчани да направят своя избор. За промяната – на 1 ноември, в Деня на будителите, с номер 11 в бюлетината“, призова кандидатът за кмет на Видин Росица Кирова.

Сподели в социалните мрежи