logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Кой е основният приоритет за Видин

Общински съветници и членове на Гражданско обединение „Единни за промяна“ участваха   в обществено обсъждане на „Общински план за развитие на Община Видин 2014 – 2020г.“, което се проведе днес в залата на Общински съвет – Видин.

Най-дискутирана бе темата за подмяна на настилката в централна градска част на град Видин. От срещата не стана ясно, КОЙ е преценил, че това е приоритетно важно за града ни. Не бе даден и отговор на въпроса кой е изготвил заданието за изработка на Интегрирания градски план и кой е заложил критериите за градско развитие.

„Да, има разработен проект в последна фаза, но това не би трябвало да е за сметка на отделните квартали в града. Би следвало да има равномерно развитие и да се инвестира не само в центъра. Има 7 големи квартала – Георги Бенковски, Гео Милев, Крум Бъчваров, Панония, Химик, Възраждане и Нов път, където липсват улици, тротоари, места за отдих. Тези квартали не са извън очертанията на града, те са част от облика на Видин. Гражданите на Видин прекарват голяма част от времето си в самите квартали, където живеят и където децата им играят. Не би ли било по-добре да създадем условия за нормален живот там, да направим така, че проектите, които се реализират, да бъдат свързани със създаване на градска среда там, с изграждане на тротоари, зони за отдих и разходка, детски площадки и улици. Не е страшно, че крайният срок за кандидатстване е през май, страшното е, че никой не отчита обществената значимост на проектите и приоритетите са напълно объркани“, коментира г-жа Росица Кирова.

Не присъства на срещата Главният архитект на община Видин г-н Ангел Недялков, който би трябвало да може да обясни защо се е спрял на тези приоритети за развитие на градската среда във Видин. Присъстваха, обаче, представители от Камара на архитектите и инженерите, които изразиха острото си несъгласие с проекта за смяна на настилката в ЦГЧ. „В архитектурен план новият вариант ще унифицира Видин с други градове, възползвали се от подобни проекти, и ще заличи напълно уникалния облик на централната ни част. Сегашната визия на ЦГЧ е разработена от екип специалисти от град Видин. Защо никой не си е направил труда да проучи колко ще струва възстановяването на отделни участъци със счупени плочки, а направо се взима решение да се събори старото, просто с идеята да се прави нещо. Горчив е примерът с град Русе, където наскоро се усвоиха пари по подобен проект и вече на места новите настилки са се превърнали в прах. Програмата за развитие на Община Видин до 2020г. не съдържа и една от най- важните поправки за ОУП на града, а именно промяна на планираното жп трасе.“ – изказаха мнение от сферата на архитектите.

Г-жа Кирова сподели след срещата: „Според мен разглежданият днес проект не води до създаването на продукт, който можем да продадем, за да генерираме приходи за общината. Липсва визия за това как ще развием региона, кога ще се подобрят условията на труд, как ще се развива общината в действителност – не на хартия! Все още има време да се преработи. Видин се нуждае от конкретна, ясно дефинирана цел, а не от обобщени шаблонни цели, които са приложими за всеки български град и не ни отличават с нищо от останалите. По този начин не може да се създаде продукт и няма как да се генерира развитие. Ние от „Единни за промяна“ апелираме за преразглеждане на приоритетите за град Видин и за преработване на проекта.“

 

 

 

 

 

 

Сподели в социалните мрежи