Daily Archives: 08.03.2016

Масовият детски спорт трябва да е грижа и задължение на Община Видин

IMG_5006 Коренна промяна в модела за подпомагане на спортните клубове в община Видин, чиято не само грижа, но и задължение е развитието на детския масов спорт. На пресконференция в областния град съветници от групата на „Единни за промяна“ обявиха своето категорично несъгласие с предложените промени в проекта за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за субсидиране на дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Видин, който предстои да бъде разгледан на насроченото за 9 март общинско заседание. Проектът изисква повече внимание и предложението на кмета трябва да бъде оттеглено за по-обстойна преработка. Представеното предложение е дискриминационно по отношение на равнопоставеността и достъпа на младите... Прочети повече