Daily Archives: 11.03.2016

Равен достъп до общинските спортни терени във Видин

09.03.2016г., Заседание на Обс - Видин Това, което искат общинските съветници от "Единни за промяна" е да се създадат условия за равен достъп на всички деца до спорта. Да се създадат благоприятни условията за съществуването на повече спортни клубове, които да предоставят услуги в полза на населението със специален акцент върху децата до 18 годишна възраст. Необходимостта от развитие на спортните услуги в общината, както и необходимостта от достъп до тези услуги е пряко свързана със здравето на населението и на първо място на децата и учащите се. ... Прочети повече

Промяна в субсидирането на спортните клубове във Видин

09.03.2016г., Заседание на Обс - Видин Основната идея е във Видин да се развива масовият детски спорт, да не се делят спортовете на престижни и непрестижни, а децата на заслужили и незаслужили. Община Видин трябва да се грижи за всички деца, които спортуват и да насърчава спортните клубове да развиват своята дейност в полза на видинските деца от 1 до 18 годишна възраст. Колкото повече деца пълнят залите и стадионите, толкова по-малко ще са онези с проблемите на улицата. Грижа на общината е след като се дават пари същите да се ползват, от колкото се може по-голяма група хора. ... Прочети повече

Нови, ясни правила за субсидиране на спортните клубове във Видин

09.03.2016г., Заседание на ОбС - Видин Позицията на общинските съветници от „Единни за промяна“ за бъдещето на спорта и децата, които ползват спортни услуги във Видин се прие от кмета на града Огнян Ценков с обещание за цялостно разработване на стратегия за развитието на спорта. ... Прочети повече