logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Промяна в субсидирането на спортните клубове във Видин

09.03.2016г., Заседание на Обс – Видин
Основната идея е във Видин да се развива масовият детски спорт, да не се делят спортовете на престижни и непрестижни, а децата на заслужили и незаслужили. Община Видин трябва да се грижи за всички деца, които спортуват и да насърчава спортните клубове да развиват своята дейност в полза на видинските деца от 1 до 18 годишна възраст. Колкото повече деца пълнят залите и стадионите, толкова по-малко ще са онези с проблемите на улицата. Грижа на общината е след като се дават пари същите да се ползват, от колкото се може по-голяма група хора.

Сподели в социалните мрежи