logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Равен достъп до общинските спортни терени във Видин

09.03.2016г., Заседание на Обс – Видин
Това, което искат общинските съветници от „Единни за промяна“ е да се създадат условия за равен достъп на всички деца до спорта. Да се създадат благоприятни условията за съществуването на повече спортни клубове, които да предоставят услуги в полза на населението със специален акцент върху децата до 18 годишна възраст.
Необходимостта от развитие на спортните услуги в общината, както и необходимостта от достъп до тези услуги е пряко свързана със здравето на населението и на първо място на децата и учащите се.

Сподели в социалните мрежи