Daily Archives: 25.03.2016

Д-р Цветан Ценков: „Поликлиниката трябва да се преструктурира и да продължи да работи като общински здравен център и хоспис за долекуване“

20160324_152155 На предстоящото заседание на Общински съвет Видин ще се решава да бъде ли закрита видинската поликлиника. Каква е вашата позиция - за или против? Това, което аз смятам е съвсем различно от общото схващане, а то е следното. Първо, всичките одитни доклади на финансовите органи на Община Видин трябва да бъдат предадени на прокуратурата и да се потърси съдебна или правна отговорност на всичките тези хора, които са довели поликлиниката до това положение. Кои са хората, довели поликлиниката до тази разруха? От кого трябва да се търси отговорност? Прокуратурата не е ли била запозната с докладите и до сега, те не се ли пращат там редовно? Вижте, с едно решение на министъра на... Прочети повече