logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Росица Кирова: „Злото е сторено в Народното събрание – ние трябва да минимизираме щетите!“

На заседанието на Общински съвет днес беше гласувано предложение да бъде променен статута на професионалната гимназия по селско стопанство „Г. М. Димитров“ – гр. Дунавци, преобразуването и от държавна в общинска професионална гимназия.

Изключително неподготвени, общинските съветници от БСП защитаваха теза и теория без да са си прочели материалите и закона, а той ни казва, че дейността на земеделските техникуми ще бъде прехвърлена на общините от 1 август 2016 година. Дали собствеността, която има гимназията по селско стопанство в Дунавци да стане общинска или да остане държавна, каквато е в момента– това беше въпросът.

„В случай, че ние не бяхме гласували това решение, собствеността щеше да си остане държавна, това да затрудни работата на гимназията, която така или иначе ще стане общинска по силата на параграф 10 от заключителните разпоредби в Закона за предучилищно и училищно възпитание. Злото, ако приемем, че смяната на собствеността от държавна в общинска е зло, е сторено в Народното събрание на Република България. Там законодателят предварително е решил съдбата на 100 подобни гимназии. За общинските съветници е важно да минимализират щетите, отново повтарям, ако приемем, че Общината губи нещо от подобно преобразуване. В Народното събрание именно онези, които ни представляват трябваше да се борят за професионалните гимназии по земеделие. Иначе всичко прилича на „след дъжд – качулка“. Цирк, разигран от партиите, които имат свои представители в Народното събрание. Не разбирам за кого, не разбирам защо така обидно се подценяват гражданите на Видин. Все пак те могат да четат“, посочиха съветниците от „Единни за промяна“.

 

Сподели в социалните мрежи