Monthly Archives: март 2016

Д-р Цветан Ценков: „Поликлиниката трябва да се преструктурира и да продължи да работи като общински здравен център и хоспис за долекуване“

20160324_152155 На предстоящото заседание на Общински съвет Видин ще се решава да бъде ли закрита видинската поликлиника. Каква е вашата позиция - за или против? Това, което аз смятам е съвсем различно от общото схващане, а то е следното. Първо, всичките одитни доклади на финансовите органи на Община Видин трябва да бъдат предадени на прокуратурата и да се потърси съдебна или правна отговорност на всичките тези хора, които са довели поликлиниката до това положение. Кои са хората, довели поликлиниката до тази разруха? От кого трябва да се търси отговорност? Прокуратурата не е ли била запозната с докладите и до сега, те не се ли пращат там редовно? Вижте, с едно решение на министъра на... Прочети повече

Поликлиниката ни се руши, тъне в безстопанственост и мизерия…

20160322_124333 Ще има ли някой наказан за безстопанствеността на ДКЦ 1 във Видин? Ще си свърши ли работата прокуратурата във връзка с нехайството на управителите на общинското търговско дружество? На предстоящото заседание на Общински съвет Видин ще се гласува предложение на председателя на Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и социална политика Тошко Методиев за ликвидиране на дружеството, но дали ще се потърси отговорност от онези, които действително докараха поликлиниката във Видин до разруха? Трябва ли въобще в града да има общинска поликлиника или не? Това попитахме видинчани и над 70 % от тях отговориха, че не просто трябва, а е задължително в града да има действащ общински медицински център, който да се... Прочети повече

Справедливост поискаха спортните клубове във Видин

BeFunky Collage Да се изработи нов правилник за подпомагане на спортните клубове във Видин, в който да няма разделение на индивидуални и колективни спортове, а основен критерии за субсидиране да е масовия спорт и броя на спортуващите деца. Това беше основното искане на представителите на спорта в града и треньорите, които работят на самостоятелна издръжка. На срещата във връзка с проекта за нов правилник за субсидиране, представен от кмета на Видин Огнян Ценков, общински съветници, треньори и граждани обобщиха, че в правилника има нередности и трябва да бъде преработен. Предложеният правилник беше посрещнат с неодобрение почти от всички в залата. „Мен лично ме притесни факта, че в правилника е посочено финансиране от 70% за колективни... Прочети повече

Спортните услуги да са достъпни за всички видински деца

20160317_100735_001 Общинските съветници от „Единни за промяна“, видински треньори и представители на спортните клубове в града поискаха да бъде преработен предложеният от кмета на Видин проект за нов правилник за реда и условията за субсидиране на спортните клубове във Видин. „Първа точка в Правилника трябва да бъде основния приоритет на Община Видин по отношение на спорта, на който да бъде подчинена методиката за подпомагане на спортните клубове. Когато знаем каква е целта и приоритета на общината ще можем правилно да разпределим субсидията. Трябва да направим спортните услуги, които предоставят клубовете достъпни за всички видински деца.“ На среща, организирана от община Видин днес, бе предложено да се изработи методика за подпомагане, която да е... Прочети повече

Равен достъп до общинските спортни терени във Видин

09.03.2016г., Заседание на Обс - Видин Това, което искат общинските съветници от "Единни за промяна" е да се създадат условия за равен достъп на всички деца до спорта. Да се създадат благоприятни условията за съществуването на повече спортни клубове, които да предоставят услуги в полза на населението със специален акцент върху децата до 18 годишна възраст. Необходимостта от развитие на спортните услуги в общината, както и необходимостта от достъп до тези услуги е пряко свързана със здравето на населението и на първо място на децата и учащите се. ... Прочети повече

Промяна в субсидирането на спортните клубове във Видин

09.03.2016г., Заседание на Обс - Видин Основната идея е във Видин да се развива масовият детски спорт, да не се делят спортовете на престижни и непрестижни, а децата на заслужили и незаслужили. Община Видин трябва да се грижи за всички деца, които спортуват и да насърчава спортните клубове да развиват своята дейност в полза на видинските деца от 1 до 18 годишна възраст. Колкото повече деца пълнят залите и стадионите, толкова по-малко ще са онези с проблемите на улицата. Грижа на общината е след като се дават пари същите да се ползват, от колкото се може по-голяма група хора. ... Прочети повече