logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Общината е лош стопанин, няма ясни критерии как се харчат парите на данъкоплатците

Групата общински съветници от „Единни за промяна“ категорично отказва Общинският съвет на Видин да бъде използван като начин за узаконяване на решения, които са в компетенцията на кмета или на съответните управители на общински дружества и предприятия. Това обяви на пресконференция председателят на групата Росица Кирова. Заедно със своите колеги, Кирова заяви, че „Единни за промяна“ няма да участват в узаконяването на некомпетентни, погрешни и дори смешни предложения, които водят единствено към продължаващото години наред унищожаване на Видин и общината.

„Категорично отказваме да бъдем използвани като механизъм и параван за нечия некадърност и некомпетентност“, каза Росица Кирова, която припомни, че подобна практика е прилагана от предходната общинска администрация на Видин и Общинският съвет е играел ролята на колективен, безотговорен орган.

На предстоящото редовно заседание на Общинския съвет, в чийто проект за дневен ред са включени 23 точки, групата на „Единни за промяна“ ще настоява граничещите улици със СОУ „Л. Каравелов“ да бъдат включени в списъка за ремонт. „Улица „Райко Жинзифов“ е в кратери, а от едната страна ул. „Любен Каравелов“ няма и тротоар. Това създава реална опасност за живота и здравето на децата, които се обучават в това училище“, обясни Красимир Михайлов – учител и представител на движение „ДНЕС“.

Съветниците от „Единни за промяна“ поясниха, че при разглеждане на предложението в комисиите не е станало ясно как ще бъдат разпределени средствата за ремонт, които са отпуснати като допълнителна субсидия от държавата на Видинска община. „Безспорно е, че улиците в града ни са в трагично състояние. Не са представени на общинските съветници към това предложение количествена сметка и заснемане; няма приоритетност на улиците, които ще се ремонтират; липсва дори т. нар. геодезично заснемане на уличните траповете, които трябва да се запълнят“, заяви Росица Кирова с уточнението, че по този начин се създава предпоставка не само за гласуване на некоректни и неточни решения, но и за облагодетелстване при изразходването на парите, отпуснати от държавата.

„Няма правила и критерии, по които община Видин, Общинският съвет и кметът разпределят тези средства. Това е основният проблем. А от правила и критерии се страхува онзи, който не ги спазва“, каза Кирова. Думите й бяха подкрепени и от колегата д-р Цветан Ценков, който изказа своето огорчение, че новият Общински съвет продължава порочната практика на работа.

„Липсват ключови материали, които би следвало да са разпределени в ресорните комисии към Общинския съвет“, съобщи още Росица Кирова. „Общински съвет функционира формално, някои комисии се провеждат не в уречените часове и се вземат решения при наличието само на двама от съветниците, при изискване за минимум 3 души. Материалите се разпределят не по компетентност, а за да се избегнат дискусии и различни мнения и становища. Тя обясни, че от „Единни за промяна“ имат сериозни забележки по отношение на разпределянето на материалите по комисии и ще отправят същите писмено до председателя на Общинския съвет. Пример бе даден с предложенията за събаряне на опасни сгради и отчета на ОП „Спортни имоти“, който липсвал в комисията по младежта, децата и спорта. Отчетите на общинските предприятия, които трябва да бъдат разгледани, са изготвени крайно некомпетентно, в материала на ОП „Спортни имоти“ липсват съществени данни за наличната база, нейното състояние, извършените ремонти (ако има такива) и предвиждания за благоустрояване.

„От отчетите е ясно само едно – служителите им получават заплати“, коментираха съветниците и уточниха, че не са съгласни с начина, по който се управляват общинските предприятия.

„Единни за промяна“ обърнаха и сериозно внимание към трите предложения, свързани с премахване на сгради по ул. „Арда“ във Видин. „Общината трябва да решава, а не да създава проблеми. Ние не оспорваме, че сградите са в лошо състояние. Не сме убедени обаче, че са предприети необходимите мерки да бъдат санирани и приведени във вид годен за употреба. Не е представена и стратегия – за какво ще се използват терените и как ще се разпоредим с това общинско имущество, за да се ползва то в полза на гражданите“, каза Росица Кирова.

От „Единни за промяна“ бяха категорични, че няма да подкрепят предложенията докато не получат яснота и гаранция, че живеещите в тези сгради няма да останат без покрив. Това са наши съграждани, сред които и майки с деца“, изразиха възмущение общинските съветници Даниил Томов и Вардан Папикян. Те и колегите им заявиха недоумение защо в предложението за премахването на трите общински сгради няма профил на живеещите в тях. „Колко са живеещите в сградите, колко са самонастанилите се, сред тях има ли малки деца, къде ще бъдат настанени тези хора. Какво ще направим ние за децата“, попита Росица Кирова и допълни, че подобни са стотици случаи в държавата, следствие от управлението и видимите й резултати.

На пресконференцията от „Единни за промяна“ обявиха, че ще направят своите предложения и представят аргументите си по време на предстоящото общинско заседание. Коментирайки внесения за разглеждане проект на програма за намаляване нивата на фини прахови частици, съветниците от групата обявиха, че общината продължава целенасочено и системно да унищожава зелените зони на Видин. Липсва стратегия за газификация на града и използването на природните ресурси, каквито са термалните води. „Ние не гласуваме решения напук. Имаме аргументи, но за съжаление в Общинския съвет няма чуваемост“, допълниха от „Единни за промяна“.

Сподели в социалните мрежи