logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

„Единни за промяна“ предлагат да се смени начинът, по който се стопанисва общинското имущество

„Единни за промяна“ излизат с поредица от предложения към Общинския съвет във Видин и кмета на града Огнян Ценков. Във всяко предложение има решение как то да бъде изпълнено.

pkpk0001 pkpk0002

От „Единни за промяна“ смятат, че за възстановяването на региона и за оцеляването на обичания от всички нас Видин усилията трябва да бъдат отвътре. Трябва да се следва целенасочена програма с ясни икономически виждания за това как може да бъде преодоляно това, което политическата класа през последните 25 години причини на Видин.

„Единни за промяна“ предлагат да се стартират мерки:

* за изграждане на спортния комплекс в района на стадион „Георги Бенковски“;

* пълна ревизия на пустеещите общински имоти и използването им по целесъобразност в полза на видинските граждани;

* планиране и благоустройство на видинските квартали, създаване на пешеходни зони, тротоари, асфалтиране на улиците там, където от години има само бурени и прахоляк;

* финансиране със средства от общински бюджет 2017 на два сондажа за извличане на минерални води в района на с. Сланотрън и Видин; публично-частно партньорство след извършването на сондажите и регистрирането на водата за изграждане на санаториуми и балнеолечебни комплекси;

* проучване на възможностите за създаване на общински колеж за подготовка на кадри, квалификация и преквалификация в областта на спорта, рехабилитация, възстановяване и здравно обслужване;

* приемане на програма и градоустройствено решение за превръщането на Видин в туристически център със съхранени и добре експонирани забележителности и добра мрежа от обслужващи туристическата дейност информационни бюра;

* зониране на града и въвеждане на правила, свързани със санирането на сградния фонд, цветово оформление на зоните, така че Видин да бъде оформен със собствен уникален облик, привличащ бъдещите туристи и гости на града.

Това са само част от предложенията, които от „Единни за промяна“ разработват и ще настояват те да бъдат разгледани внимателно в Общинския съвет на Видин и приети с приоритет за бъдещото развитие на града.

 

 Предложение

 

Сподели в социалните мрежи