logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

„Единни за промяна“: „Планът за прозрачно управление е смесица от пожелания и общи приказки“

„Това не е план за прозрачност, а е план затова как ще се прави реклама на нещо, което може и да не се свърши. Документ, изпълнен с общи приказки и пожелания, но не и план с конкретни мерки, срокове и начин за изпълнение. „PR – план“. Така обясни отрицателния си вот и този на групата общински съветници от „Единни за промяна“ Росица Кирова по повод предложения от кмета на Видин план за изпълнение на Стратегията за прозрачност в работата на общинската администрация. Председателят на „Единни за промяна“ остро разкритикува действията на местната администрация. От нея гражданите искат ясни, достъпни процедури, обратна връзка, отговори в срок по подадените питания, заявления и искания на информация, открито и коректно отношение, което да пести време и да опростява обслужването. От общинския съвет се очаква одобрените материали за заседанията да се публикуват преди самите заседания; становищата на комисиите и техните членове също да се публикуват; заседанията на комисиите и Общинския съвет да се излъчват онлайн; исканията на граждани и фирми да се разглеждат по реда на постъпването им и ако има забава да бъдат уведомявани писмено за причините и предвидения срок за произнасяне. Хората трябва да могат сами да преценяват как работят съветници и администрация, а не да им го преразказват по сайтове в пресконференции и с прессъобщения.

„Комуникацията включва питащ и отговарящ. Нужна е двустранна връзка. За голямо съжаление този документ, наречен план, не предвижда конкретни стъпки за лесно получаване на отговори“, заяви Росица Кирова по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет. Тя отново настоя, ако наистина местната власт се стреми към прозрачност, то заседанията на Общинския съвет да се излъчват онлайн. Предложението за пореден път обаче срещна отпор и без ясни аргументи удобното мнозинство отхвърли искането видинчани да виждат и чуват какви решения вземат онези, които иначе са избрани, за да бранят интересите на видинския избирател.
„За да работи „прозрачно“ общинската администрация е достатъчно да се спазват законите, които указват в 14-дневен срок гражданите да получават отговори на своите въпроси и питания. А ефективността от работата  би трябвало да се измерва, с отрицателен знак, по броя на заявленията, въпросите или жалбите, на които не е даден отговор в срок“, каза Кирова. Тя допълни, че сайтът на общината трябва да се използва за практическото решаване на въпросите на гражданите и да има възможност по електронен път хората да попълват, а защо не и да подават своите документи до информационния център. „Така ще улесним работата на видинчани и ще им спестим ходенето по мъките, от отдел в отдел“, поясниха от „Единни за промяна“.
От „Единни за промяна“ настояха планът да бъде върнат за преработка и допълнен с конкретни цели, начини за постигането им и срокове.

Сред предложенията на „Единни за промяна“ е на съществуващото електронно табло в центъра на Видин, да се излъчват заседанията на Общинския съвет. Всеки ден от седмицата там да има тематична информация по предварително изготвен график. Пример: информация за обявените търгове, конкурси, обществени поръчки – понеделник; актуален списък с длъжниците на общината – вторник; обявления за актуалните промени в Подробни устройствени планове – сряда; сроковете свързани със събития и общински акции; информация за предоставяните услуги и процедури; актуален график на предстоящите публични обсъждания  и т.н. „Общината трябва да публикува конкретни справки за финансовите си разходи на сайта си и да бъде ясно и видно кой, как, къде и срещу колко продава стоки или извършва услуги, без обществена поръчка, както и защо“, призоваха още от „Единни за промяна“.
„Не приехте дори и предложението ни на сайта на общината след гледане в комисиите да бъдат публикувани материалите, включени в дневния ред на предстоящо заседание на Общинския съвет. Това е прозрачност – видинчани да знаят какво работи местната власт, кой какви решения взема, как се възлагат поръчките и какви критерии се определят за тях“, каза Кирова.
„За каква прозрачност говорите, когато въвеждате правилник за диалог с местната общност. Поставяте ограничения кой, колко време и дали изобщо ще има думата“, заяви общинският съветник Вардан Папикян.
„Обвинявате ни непрекъснато, че сме против предложенията на кмета, но когато ви предлагаме разумни неща, вие отказвате да ни чуете“, подчерта съветникът Светослав Петков. Той призова на определени периоди, например един път на три месеца общинската администрация и Общинският съвет да организират общоградски събрания с отворен достъп на всички граждани, които да могат да задават свободно въпроси и да получават непосредствени отговори. Такава мярка бе заложена и в Програмата на обединението на местните избори.
Пример за „бързата“ реакция на местната власт и липсата на обратна връзка с гражданите даде и съветникът Андрей Иванов, който още през декември 2012 г. е подал заявление до администрацията, но и до днес отговор няма.
„Този план е само една купчина общи приказки без конкретика“, каза Росица Кирова и подкрепи думите си, цитирайки само една от заложените в плана „мерки“ – „осигуряване на прозрачност на управленските решения чрез постоянно обновяване на официалния сайт на община Видин“. „Сайтът на община Видин трябва да бъде постоянно обновяван, съгласно изискванията на закона, защото на сайта се публикуват документи, които засягат пряко интересите на гражданите. И освен информираност, те им дават и законното право да правят обжалвания, предложения, възражения и др.“, коментира Кирова. Тя обясни, че за да могат гражданите да подават своите жалби по електронен път не се изискват кой знае какви усилия, а просто желание, стига да има такова.
Сред очевадните недостатъци на плана за „прозрачно“ управление, от „Единни за промяна“ посочиха още записаното „съчетаване на различни форми за информиране на гражданите в населените места с оглед на тяхната специфика и потребности“. „Организирането на изнесени приемни на кмета на общината не допринася за „прозрачността“ в управлението и работата на администрацията и Общинския съвет. Това е начин да се разкаже за добрите намерения за нещо, някога, може би, да се изслушат гражданите, но само толкова“ заяви Росица Кирова.
За съжаление, и за пореден път, разумните доводи в залата на Общинския съвет не бяха подложени на дискусия. Управляващите изслушаха предложенията на „Единни за промяна“, изразиха добри намерения и приеха точно онова, което си бяха решили предварително. Без да добавят нито една от посочените мерки, съгласявайки се, че идеите на „Единни за промяна“ са много хубави и полезни, но за някой друг път, когато, ако …. Така нагледно Общинският съвет и присъстващият ръководен кметски екип демонстрираха как ще работят „прозрачно“.

Сподели в социалните мрежи