logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Видин има нужда от действия, не от обещания

През месец април гражданско обединение „Единни за промяна“ внесе предложение ( вх. №9200-13045/26.04.2016г.) до Кмета на община Видин, отнасящо се до развитието на региона и в частност до възможностите за проучване и сондажи за минералните водни залежи на територията на Община Видин.
Със своето предложение до Кмета и общинската администрация ние от „Единни за промяна“ посочихме начин за решаване на едни от основните проблеми на Видин и региона: липсата на посока и високата безработица.
Още в предизборната програма на Росица Кирова като кандидат за Кмет на последните местни избори бе залегнала идеята за развитие на балнеотуризъм в региона чрез използване на наличните природни ресурси и водни залежи, като процедурата бъде стартирана със средства и сили на общината.
С това си предложение „Единни за промяна“ отново пожелаха Видин да се развива. За това са необходими, обаче, действия от страна на Кмета и общинската администрация.
В предложението подробно са описани начините, по които може да бъде реализирана идеята.
С тази публикация напомняме на господин Кмета, че не сме се отказали от протегнатата към него ръка в името на това днес да направим нещо за града си, защото полза от чакане няма.

Сподели в социалните мрежи