logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Загиват училища, а Видин няма общинска образователна политика

С професионален опит, аргументи и загриженост общинският съветник от „Единни за промяна“ Мариета Георгиева апелира от трибуната на Общинския съвет във Видин към незабавно активизиране на местната власт за работа и провеждане на компетентна образователната политика, а не да оставя образованието да функционира на чисто търговски и пазарен принцип.
Позицията си Георгиева защити по време на обсъжданията за стартиране на производство по преобразуване чрез сливане на Средно училище „Христо Ботев“ и Основно училище „Отец Паисий“ в Основно училище „Отец Паисий“, на което решение групата на „Единни за промяна“ при гласуването се въздържа.
„Всички ние, тук и днес нямаме алтернатива. Изправени сме пред една много специална ситуация. Нашето решение е по-скоро формално, защото решението вече се е взело само. Затова и моят призив е да направим решителна крачка и да не допускаме оттук-нататък решенията да се вземат сами. Днес сме стигнали да закриваме, да сливаме училища, благодарение на липсата на ясна общинска образователна политика през последните 10 години“, заяви Мариета Георгиева. Тя бе категорична, че ако Общинският съвет и общинската администрация не променят отношението си и начина си на работа, то след година ще бъде закрито следващото училище, след две години още едно… И така до постепенното, но сигурно закриване на града и общината.
Бюджет с пожелателен характер, с неоправдани разходи за външни услуги и липса на визия за развитие и инвестиции в общината – това бяха само част от причините, поради които съветниците от „Единни за промяна“ гласуваха с „против“ предложения проект за бюджет 2017 г. По време на краткото му разискване съветникът Вардан Папикян поиска отговор от кмета дали в приходната част на бюджета са заложени средства от продажбата на станалия скандално известен парцел, ползван в момента за частна автогара. Причина за питането бе заявеният преди дни протест до съда от Районната прокуратура във Видин. С него от държавното обвинение искат да бъде обявена за нищожна заповед, издадена в абсолютно нарушение през 2007 г. от тогавашния бивш заместник-кмет за частично изменение за частично изменение на ПУП-ПР в кв.64 к-с“ Баба Тонка“ във Видин, с което е променено предназначението на улицата и обособен урегулиран поземлен имот за автогара. Сигналът за фрапиращото закононарушение от „Единни за промяна“ изпратиха още през миналата година, сезирайки и главния прокурор. Това обаче съвсем не попречи или пък стресна местната власт с мнозинството си в Общинския съвет, което тогава гласува и одобри искането на кмета за обявяване продажба на терена.
В крайна сметка при поименното гласуване резултатът показа 7 гласа „против“, 4 „въздържал се“ и така с гласовете на останалите от присъстващите общо 34 общински съветника бе приет предложеният бюджет, чийто общ размер е 36 875 320 лева.
Редовното заседание на Общинския съвет продължи с разглеждане на другите предложения, включени в дневния ред – отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет, взети с протоколи от проведени заседания за периода 9 ноември 2015 година до 28 декември 2016 година; провеждане на търгове за отдаване под наем; програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. и други.

Сподели в социалните мрежи