logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Престъпна некомпетентност – община Видин хвърля стотици хиляди левове за адвокати, а служителите й работят за мизерни заплати

Поредно разхищение с парите на данъкоплатците узакони Общинският съвет във Видин, чието сформирало се вдясно мнозинство одобри искането на кмета да се изплатят над 150 000 лева непредвидими такси и разходи. От тях 87 000 лева са за обжалване на загубено дело, по което адвокат е общински съветник, а решението да бъде заведено е взето едва след като са пропуснати всички срокове за възражение (случайно или не).
В пълен контраст на безумното харчене за адвокатски хонорари и такси, минути по-рано съветниците пък вдигнаха с няколко левчета унизително ниските заплати на редовите общински служители, повечето от които работят за около 400 лева на месец.
„Гласуват се пари, които вече са платени по едно дело, загубено на първа инстанция. Досега по това дело са пропилени 185 000 лева за държавна такса и огромен адвокатски хонорар с главозамайващ размер от около 130 000 лева. Никой обаче не си е направил труда да провери, ако спечелим делото, ще има ли какво да се вземе или фирмите отдавна са източени“, заяви председателят на групата общински съветници от „Единни за промяна“ Росица Кирова. От групата отказаха да дадат съгласието си по искането и бяха категорични, че е абсолютно безотговорно Общинският съвет да одобрява действията на кмета, който да раздава подобни хонорари за адвокатски услуги и чиято „компетентност“ е повече от видна, предвид качеството на експертите в общината и непрекъснатите провали в съда. В допълнение не стана ясно защо трябва решение за вече платени суми, при положение че законът ясно дава на кмета правото да реши как да постъпи. А именно става дума за управленско решение и отговорността за него е на кмета. Прехвърлянето към Общинския съвет се ползва и от предишния кмет, за да бъде оправдано некомпетентното и вредното за общината кметско решение.
„Раздават се огромни суми на фона на 4000 лева месечно икономия от съкращаване на тези 6 работни места, които току-що бяха гласувани. Заради такива действия на началниците си плащат всички служители в общинската администрация. Няма как заплатите да им се повишат повече от 20-30 лева, след като общината изразходва на година по 300 000, 400 000, 500 000 лева по дела, които от години губи. Изводът е само един – унизителното положение, в което се намират общинските служители, е резултат от работата на екипа, който ги управлява“, допълни още Кирова.
Като удар срещу младите хора във Видин бе определено от „Единни за промяна“ предложението за намаляване числеността на персонала в общинската администрация и увеличаване на основните заплати на останалите. Мъгляви се оказаха аргументите на вносителите, че се премахват длъжности, защото нямало кандидати за тях и липсвали добри кадри.
„Нашата група е „за“ увеличаване заплатите на служителите, но това трябва да става по ясни и точни критерии“, обясни отрицателния вот на „Единни за промяна“ Даниил Томов. Той поясни, че повишаването с по 25 лева на заплатите е обидно, защото много общински служители работят съвестно и професионално и не заслужават такова отношение. Не стана ясно и защо заплатите не са актуализирани ежегодно, както позволява законът.
По време на последвалите разисквания по останалите точки в дневния ред от „Единни за промяна“ възразиха срещу предложената прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Видин. „Прогнозата, направена от община Видин, винаги досега се оказва нереална и не може да бъде изпълнена, а скоро след това гласуваме корекции“, заяви съветникът Андрей Иванов.
Сред решенията, приети от Общинския съвет, бе и безсмисленият и не предлагащ конкретни мерки отчет по програмата за намаляване замърсяването на Видин с фини прахови частици. При обсъждането стана ясно, че 99 % от нея не е изпълнена и ефектът, касаещ здравето на хората, е нулев.
По време на редовното априлско заседание от групата на „Единни за промяна“ отново призоваха местната администрация да внесе малко ред в работата си при подготовката на материалите за разглеждане в Общинския съвет. „Не за първи път ни се предлагат предложения, които са непълни и некомпетентни“, каза Мариета Георгиева и даде пример с неяснотите, съпътстващи изплащането на обезщетения за персонала в детските градини.

Сподели в социалните мрежи