logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Вяла работа и мислене на дребно в кметската администрация

Монотонно, без конкретни идеи и липса на намерения за съживяването на Видин и общината, се очертава да премине поредното редовно заседание на Общинския съвет. Сред тридесетте предложения от кметската администрация, които на 19 април бяха разгледани от постоянните комисии, няма дори едно, което поне да загатва за някакъв замисъл или поглед в перспектива за развитие на общината.
Продажби на имоти и отдаване под наем на общински помещения са преобладаващата част от исканията, които обсъдиха членовете на комисиите за включване в дневния ред на общинската сесия.
Три молби са постъпили от наематели на общински жилища, които са заявили намерението да закупят ползваните от тях под наем имоти в жилищни квартали на Видин.
Искане за закупуване на терен, в землището на село Кошава, е заявила и частна фирма, с мотив – осъществяване на инвестиционни си намерения. Имотът е частна общинска собственост и е с площ от 4614 кв.м, с начин на трайно ползване „гробище“. Предложението на кметската администрация е теренът да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена от 38 000 лева.
Постоянните комисии към Общинския съвет разгледаха и предложение за подновяване правото за безвъзмездно ползване за срок от три години на помещения в спортна зала „Фестивална“, Гребна база и стадион „Георги Бенковски“. Молби за тяхното ползване са подадени от десет спортни клуба, които развиват дейност на територията на община Видин.
Отдавна престана да бъде новина, а затвърден начин на некачествена работа, че за пореден път трябва да се коригира общинско решение, след като прокуратурата е подала протест в съда. Случаят е с приетата през септември миналата година Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини. Две от разпоредбите в наредбата са оспорени от представител на Окръжната прокуратура, тъй като противоречат на основните принципи и права по отношение образованието на децата – равен достъп, недопускане на дискриминация, обща достъпност и т.н.
С тези и още няколко решения на парче се изчерпва въображението на местната власт, която безспорно продължава да отчита дейност от типа – ден да мине, друг да дойде.

Сподели в социалните мрежи