Daily Archives: 14.06.2017

България е с най-ниско потребление в Европейския съюз

unnamed Фактическото индивидуално потребление (ФИП) в България, което измерва благосъстоянието на домакинствата, е най-ниско в ЕС и представлява 53 % от средноевропейското през 2016 г. Това означава, че не просто около 70 % от българите не успяват да спестяват нищо, но значителна част от тях понасят материални лишения в различна степен. Констатацията се потвърждава и от анализа на КНСБ, според който 77 % от домакинствата в България живеят с доходи на лице под жизнения минимум от 563 лева за 2016 г. У нас почти всеки втори е материално лишен, докато средно за ЕС в такова положение е един от шест души. Тази картина не се дължи единствено на по-ниския БВП на страната,... Прочети повече