logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Заседават юнските комисии към Общинския съвет

Ако някой видински шофьор се е затъжил, че скоро местната управа не е добавила още едно смешно кръгово кръстовище по разбитите иначе улици, то веднага трябва да се успокои. След като на предходното заседание на Общинския съвет стана ясно, че оттук-нататък кметът и общинската управа абсолютно необезпокоявани ще си правят експерименти с организацията на движението във Видин, то само двадесетина дни по-късно от общината внесоха предложение за изграждане на ново кръгово кръстовище. Този път недомислицата ще се намира в района край Кауфланд – сегашното кръстовище на бул. „Панония“ и ул. „Гео Милев“. Искането ще се разгледа днес в постоянните комисии, а оттам и на предстоящото заседание на Общинския съвет. От него общината изисква само да даде съгласие за възлагане на изработката на проекта за изменение на ПУП ПУР и естествено да одобри парите, които ще се харчат.
С пари е свързано и друго искане на местната управа, което е внесено за разглеждане в комисиите към Общинския съвет – осигуряване на средства за новото звено по поддръжка и ремонт на уличното осветление.
Доказателство, че общинската администрация не спазва решенията на Общинския съвет е видно от друго предложение, което е отправено от учениците, учителите и ръководството на СУ „Петко Рачов Славейков“ във Видин. Оттам е постъпило искане да се спре порочната практика за разлепване на некролози и други съобщения по дърветата, а местата за тяхното поставяне да са строго регламентирани. Такова изискване и предвидени санкции при нарушения отдавна са приети в Наредба номер 1 за опазване и поддържане на обществения ред във Видин. Явно обаче в кметството са заети с изпълнение на други велики управленски решения, защото дървета, фасади на сгради, стени и огради са облепени с некролози и всевъзможни обяви за изумление на чужденците, които си мислят, че това са съобщения за изчезнали или издирвани за престъпления хора.
На предстоящото общинско заседание съветниците трябва да гласуват и няколко търга за отдаване под наем на земеделски земи; поредна промяна в поименния списък за капиталовите разходи на общината, както и финансиране на проектни предложения по програма „Местни инициативи“. На членовете на постоянните комисии са представени и годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за три години назад. Представяйки „нещо като нищо“ докладите иначе са с богат описателно-пожелателен характер.
И като за десерт от общината ще увеличават таксите за погребения. „Предложенията са продиктувани от търсенето на потребители на тези услуги“ – аргументират черно на бяло в предложението си от кметската администрация до Общинския съвет.

Сподели в социалните мрежи