logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Под 5 % от фирмите успяват да просъществуват пет години

Под 5 % от предприятията, създадени през 2010 г., са продължили да бъдат активни пет години по-късно. Най-много фирми се създават в областта на търговията, но в този сектор са и най-много „умрелите“ компании. Това се вижда от изследването на Националния статистически институт за демографията на предприятията по данни до края на 2015 г., съобщава „Дневник:
От данните става ясно, че най-устойчиви са компаниите с повече от 10 заети и в сектори, които изискват по-дълъг хоризонт на бизнес плановете: енергетика – 10.5 %, финанси и застраховане – 7.9 %, ВиК – 5. 8%
Близо половината (44.9%) от дружествата са без нито един нает служител. В групата с над 10 наети са едва 8 % от предприятията.
По статистически данни от 2010 г. до 2015 г. всяка година са се раждали средно малко под 1 2% от активните фирми за периода. От всички родени през 2014 г. предприятия 80.8 % оцеляват една година по-късно, като в групата с „10 и повече наети“ този относителен дял е 90.2 %.
През 2014 г. са умрели 34 518 предприятия, или 10.4 % от броя на активните компании през годината. В резултат работните си места са загубили 2.9 % от заетите.

Сподели в социалните мрежи