logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Нарушения в община Видин

Проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) засече нарушения в община Видин. Това показва доклада на АДФИ от 17 май тази година.
При извършения контрол от администрацията към министъра на финансите са установени три нарушения на Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси и Закона за обществените поръчки, се посочва в доклада на АДФИ.
Общо 26 пък са установените следи за „индикатор за измама“ по смисъла на Закона за държавната финансова инспекция – „белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти“.
АДФИ е проверявала по две направления. Едното е по законосъобразността при възлагането и изпълнението на обществени поръчки с предмет, свързан с дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, както и изразходването на събраните средства от такса битови отпадъци в периода януари 2012 г. до 31 декември 2016.
Обект на проверка е била и законосъобразността на отчетените към 31.12.2016 г. нови задължения за разходи и поети ангажименти за разходи във връзка с изискванията на Закона за публичните финанси.
Стойността на проверените обществени поръчки е за над 1,5 милиона лева. От АДФИ са съставили акт за установяване на административно нарушение.

Сподели в социалните мрежи