logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Некомпетентност, непознаване на закона и неграмотност

Тежката си дума Темида произнесе, след като областната управителка на Видин оспори пред съда решението на общинските съветниците в Ружинци, които си избрали нов председател, тъй като старият не се справял с работата. Смяната обаче не се хареса на областната, предвид факта, че отстраненият председател е от групата на ГЕРБ и компания. Демонстрирайки власт губернаторката веднага размаха заканително пръст на непослушковците, обявявайки официално, че решението им е незаконосъобразно. И издаде заповед, оспорвайки решение 118, взето с протокол 14 от 13.07.2017 г. на Общински съвет – Ружинци.
Да, ама не, рече в определението си от 18 септември тази година Видинският административен съд. И обясни черно на бяло правомощията на госпожата:
„Съгласно чл.24,ал.1 от ЗМСМА председателят на общинския съвет се избира измежду състава на общинските съветници. Същият няма статут на едноличен орган на местната власт, а притежава единствено организационно – представителни функции. Изборът на председател на общинския съвет е предоставен на преценката на самия общински съвет. Както изборът, така и предсрочното прекратяване на правомощията на председателя, засягат представителната власт на общинския съвет, но не и лични права и законови интереси на съответните физически лица, изпълняващи представителните функции, произтичащи от изборната длъжност, нито засяга обществени интереси.
Според чл. 32, ал. 2 ЗА областният управител може да оспорва незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на ЗМСМА. Този ред е указан в чл. 45, ал. 4 ЗМСМА. Решението на общинския съвет за избор на председател е воля на колективен орган, която по същността си не попада в нито една от категориите актове по чл.45, ал.4 от ЗМСМА, които могат да бъдат върнати или оспорвани, а има характер на организационен и вътрешнослужебен акт.
Предвид на това решението, с което един орган избира своя представляващ, не представлява административен акт, годен за съдебен контрол за законосъобразност, поради което и настоящето оспорване е недопустимо на основание чл. 159, т. 1 от АПК и областният управител не може да го атакува по реда на чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията“.
Това е. Иначе, ако областният управител не само си знаеше правомощията, но и ги изпълняваше, то поне веднъж щеше да стопира поредицата от незаконосъобразни решения на Видинския общински съвет, за които „Единни за промяна“ сигнализират. И, които са в компетентността на един областен управител. Защо не се случва това? По две причини. Първата: виж заглавието, втората – снимката.

Сподели в социалните мрежи