logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Учебно пътуване за екскурзоводи от Белоградчик

Екскурзоводи и музейни работници от Белоградчик бяха на учебно пътуване в Сърбия и Видин. Обучението е първо по рода си и е организирано от община Белоградчик, съобщиха оттам.
Целта на учебното пътуване е повишаване на компетентностите, знанията и уменията на местните екскурзоводи, касиери и служители в обектите на територията на община Белоградчик. Идеята е това да стане в реална обстановка, като се почерпи положителен опит от практиката на техните колеги.
Участниците имаха възможност да видят как се експонират и обслужват някои от най-популярните обекти в нашата западна съседка – археологическият музей „Лепенски вир“ (включен в списъка на ЮНЕСКО), национален парк „Джердап“, Райковата пещера и други.
По време на пътуването между отделните обекти бяха организирани ролеви игри и дискутирани различни теми, свързани с особености при преминаване на гранични зони, поведение на туристите в туристически обекти, изискващи специален режим на движение – пещери, пресечен и воден терен, строителни и химически обекти.

Сподели в социалните мрежи