logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Бюджетът на община Видин – документ с невярно съдържание

Некоректен, в нарушение на законовите норми, бюджет пълен с грешки и пропуски. Това са само част от констатациите в становището на министъра на финансите Владислав Горанов, изпратено до община Видин. Напук обаче на всички законови разпоредби, компетентни мнения и аргументи самозабравилото се мнозинство в Общинския съвет на Видин прие внесения от кмета бюджет на общината за 2018 година и юнашки го утвърди.
„Току-що тези, които управляват общината показаха, че не се интересуват от това дали спазват законодателството, защото имат власт и могат да правят каквото си искат. Днес, вие които гласувахте този бюджет, без дори да си направите труда да прочетете становището на финансовия министър, демонстрирахте на практика как се залагат неверни данни в един финансов документ. Всеки бизнес в страната ни носи отговорност за подобно действие. В Общинския съвет и община Видин отговорността обаче се размива“, заяви председателят на групата съветници от „Единни за промяна“ Росица Кирова, която подчерта, че гласуваният бюджет е документ с невярно съдържание и затова групата на обединението гласува „против“ неговото утвърждаване.
По време на дебатите около бюджет 2018 от „Единни за промяна“ на няколко пъти отправиха искане документът да бъде върнат, коригиран, съобразно законите и финансовите правила, и внесен отново за разглеждане в Общинския съвет. В изказвания от трибуната Росица Кирова, Мариета Георгиева, Вардан Папикян и д-р Цветан Ценков призоваха колегите си към отговорност, разум и малко повече професионализъм при вземането на такива важни решения.
„Каква е тази тъпа упоритост и отказ бюджетът да бъде коригиран?“, запита заместник-председателят на Общинския съвет д-р Ценков, който така и отговор не получи. Вместо това градоначалникът-вносител се отплесна (за кой ли път) да обяснява за огромния си принос в подема и разцвета на община Видин и нейните жители, а подчиненото му мнозинство съветници не спестиха аплодисменти за „преизпълненията“ в общинския бюджет, идващи от проекти на предходни ръководства и подхвърлени подаяния от държавата. Учудващо, въпреки заявената гласно заявка, че БСП ще даде знак с начина си на гласуване по точката с бюджета, то част от въпросната група гласува „въздържал се“, а други бяха „за“.

Сподели в социалните мрежи