logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Здравната каса извърши плащания към лечебните заведения

Районната здравноосигурителна каса във Видин изплати изцяло средствата на лечебните заведения в област Видин за извършената от тях дейност през месец декември 2017 г., съобщиха от институцията. Преведени са дължимите суми за здравноосигурителни плащания на двете болници в областта в общ размер на 671 477 лева.
Преведените средства на общопрактикуващите лекари са 216 810 лева. За оказана специализирана медицинска помощ на медицинските центрове, самостоятелните лекарски практики за специализирана извънболнична помощ и медико-денталните центрове са преведени 240 377 лева, а за медико-диагностична дейност – 51 122 лева. Други 276 080 лева са дадени за оказана дентална помощ от стоматологичния пакет, предвиден за заплащане от Националната здравноосигурителна каса, на зъболекарите и медико-денталните центрове в област Видин.

Сподели в социалните мрежи