logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Определиха квотите за лечебните растения под специален режим във Видинско

Разпределени са количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, съобщават от Регионалната дирекция по опазване на околната среда и водите в Монтана (РИОСВ). Разпределението на квотите е извършено след разглеждане на подадените документи от комисии, в които са участвали експерти от РИОСВ – Монтана, представители на областните администрации и общините в областите Монтана и Видин, РДГ-Берковица, както и Държавните горски стопанства на територията на двете области.

За тази година, със заповед на министъра на околната среда и водите, са определени допустимите количества билки под специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения. Съгласно горепосочената заповед, за двете области са определени да бъдат събрани следните допустими количества билки /в кг сухо тегло/: по 300 кг цвят червен божур, по 250 кг цвят иглика и по 500 кг стрък лечебен ранилист.

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е извършено разпределението на количествата билки. Подадена е заявка за участие от един билкозаготвител. Всяка друга фирма или физическо лице, което събира или изкупува лечебни растения под режим извън разрешените квоти, периоди на събиране и посочени райони, подлежи на санкции, определени в Закона за лечебните растения.

Сподели в социалните мрежи