logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Кмет и осигурителен посредник са предадени на съд

Районна прокуратура – Видин е предала на съд В. Флоров, кмет на кметство с. Неговановци, и В. Панайотова за съставяне на документи, удостоверяващи неверни обстоятелства (престъпления по чл. 311, ал. 1 и по чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс), съобщиха от Софийската апелативна прокуратура.
През ноември 2016 година обвиняемата Панайотова работила като осигурителен посредник към пенсионно осигурително дружество. В кръга на службата си тя следвало да набира осигурени лица към задължителен универсален пенсионен фонд, управляван от компанията.
На 21 ноември 2016 година във Видин тя съставила заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на което придала вид, че същото изхождало от лицето М.К. от гр. Брегово. Обвиняемата се подписала в графа „Осигурено лице“ и го занесла в кметството на с. Неговановци.
Обвиняемия Флоров, в качеството си на кмет, като длъжностно лице и като орган на местната администрация, имал право да извършва нотариално удостоверяване на подписи на частни лица върху документи. Въпросното заявление му било представено от Панайотова и в отсъствие на посоченото в него лице – М.К., той извършил нотариалното заверяване на документа. По този начин Флоров потвърдил, че осигурената лично се е явила и положила подпис пред него.
Този документ обвиняемата В. Панайотова представила пред пенсионно осигурително дружество, за да докаже, че М.К. желае да бъде прекратено правоотношението между нея и пенсионно-осигурителна компания, както и участието й в съответния пенсионен фонд. Наред с това натрупаните средства в индивидуалната партида на М.К. се прехвърляли в задължителен универсален пенсионен фонд.
В хода на досъдебното производство по делото е била изготвена комплексна съдебно графическа и техническа експертиза. Тя е установила, че подписът в заявлението бил положен от обвиняемата Панайотова, а нотариалната заверка – от обвиняемия Флоров.
Предстои насрочване на разпоредително заседание от съда, допълват още от прокуратурата.
Сподели в социалните мрежи