logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Общинският съвет на Видин ще проведе редовно заседание

16 предложения са включени в дневния ред на насроченото за 29 март редовно заседание на Общинския съвет във Видин.
Сред материалите, които трябва да обсъдят и гласуват общинските съветници, е приемането на прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Видин.
За пореден път общинската администрация ще се опита да убеди съветниците, че е свършила някаква работа и видинчани вече дишат по-чист въздух в изпълнение на т.нар. програма за намаляване на нивата на фини прахови частици, която си е само отчитане на нещо, без никакви резултати.
Съветниците трябва да разгледат и постъпило заявление от Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин, с искане за безвъзмездно предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, находящ се на пл. „Бдинци“ 2, административна сграда на община Видин.
В дневния ред са включени още одобряване на проект за изменение на „Общ устройствен план на община Видин“ по кадастрална карта на с. Новоселци; насрочване на търгове за отдаване под наем, две продажба и други.
Заседанията на Общинския съвет са открити за всички желаещи, които могат да видят какви ги вършат и как гласуват общинските съветници, които са избрани от видинчани.
Началото е от 9 часа.
Сподели в социалните мрежи