logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Българското население ще се стопи с една пета до 2040 година

Населението на България ще продължи да намалява и през следващите две десетилетия. Това надали е неочаквана новина за повечето хора, но последната прогноза за демографското развитие на страната, изготвена от БАН, достига до още по-песимистични изводи, съобщава в. „Капитал“.
Очакванията на експертите са през периода между 2015 и 2040 г. населението на България да се понижи с 20 %, до малко над 5,7 млн. души. За сравнение, най-негативната прогноза на Националния статистически институт (НСИ) е за спад от 1,1 млн. до 6,06 млн души за същия период.
Прогнозата за демографското развитие на България е изготвена от Института за изследване на населението и човека при БАН по поръчка на Министерския съвет. Днес тя беше разгледана на заседание на правителството, като все още не е публикуван пълният текст на документа.
Очакванията на експертите от института са негативните демографски тенденции да останат без промяна през следващите две десетилетия. Дори прогнозите за по-ниска смъртност да се осъществят, дори да се раждат повече деца, абсолютният брой на населението ще продължи да се свива. БАН залага на темпове между 20 и 25% в зависимост от различните оптимистични или негативни хипотези.
Освен спад на абсолютния брой на населението експертите от БАН очакват и промени в структурата му. Делът на младите хора до 20 години ще се запази, но този на възрастните над 65 г. „ще нарасне значително“. България и сега е една от страните с най-висок дял на възрастното население, а задълбочаването на този проблем ще доведе до множество рискове. Един от тях е свързан с пазара на труда, тъй като работната сила ще намалява. Успоредно с това по-малкият брой работещи ще трябва да осигури социална подкрепа за все по-голям брой възрастни, което поставя публичните финанси под риск.
Тези фактори са „отчетени и адресирани в стратегическите и оперативни документи за провеждане на демографската политика в България“, пише в прессъобщението на Министерския съвет. В същото време проблемът не е нов и за него се говори от години, но очевидно отразяването му в стратегическите документи до момента не е променило цялостната картина.
Сподели в социалните мрежи