logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Обявиха графика за строителството на участъците от пътя Видин-Ботевград

Гражданско обединение „Единни за промяна“ получи информация за етапите и сроковете по стартиране и приключване на процедурите и строителството на отсечките, част от цялостното изграждане на пътя Видин-Ботевград. Данните са предоставени от Агенция „Пътна инфраструктура „, след искане на обединението по Закона за достъп до обществена информация.
Както вече съобщихме, на 22 март стартираха тръжните процедури на една от най-сложните отсечки от строителството на пътя Видин-Ботевград – тази при Мездра-Ботевград, с дължина от 33 км.
През лятото на тази година предстои да бъдат обявени процедурите по следващия участък от строителството на трасето Видин-Ботевград. Индикативният срок за стартиране на тръжните процедури за строителство и надзор на участъка Видин-Ружинци е до края на месец юли 2018 година. За участъка е изготвен технически проект, който на заседание на Експертния технико-икономически съвет (ЕТИС) е разгледан, обсъден и приет.
По график, отново през тази година, в периода септември-октомври, трябва да стартират тръжните процедури за строителство и за надзор на участъка Ружинци – начало на обходен път на Монтана. За него също има изработен технически проект, който предстои да бъде разгледан и одобрен от ЕТИС.
Предвиденият срок за приключване на строителството за участъка Видин-Ружинци е 916 календарни дни след сключване на договора с избрания изпълнител. Толкова е и срока за изграждането на другия участък до Монтана. Проектът предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура с по две ленти за движение и аварийна лента, с проектна скорост от 120 км/ч. Същите габарити са предвидени и за участъка Монтана-Враца. Предвид релефа на терена и изискванията с габарит Г20 ще са участъците Враца-Мездра и Мездра-Ботевград – две самостоятелни платна с по две ленти за движение в едната посока.

Сподели в социалните мрежи