logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Инспектираха единственото находище на български ерантис

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Монтана (РИОСВ) извършиха контрол на единственото находище на защитения растителен вид български ерантис, който се намира във Видинско, съобщиха от институцията.
Специалистите са посетили находището на защитения Eranthis bulgarica, намиращо се в границите на защитена местност „Връшка чука“, в землището на видинското село Извор махала.
При инспекцията е констатирано, че екземплярите от популацията в находището се намират в отлично състояние. Те са във фаза на цъфтеж, въпреки късния период от годината. Причина затова е натрупалия се и дълго задържал се сняг през месеците февруари и март на настоящата година.
Не се установени нарушения в режимите от заповедта за обявяване на защитената територия, както и неблагоприятни въздействия върху популацията на вида, поясниха от РИОСВ.
Българският ерантис е ендемит и глациален реликт. Той защитен вид по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, като за опазване на единственото находище на територията на страната, РИОСВ – Монтана извършва постоянен контрол.
Сподели в социалните мрежи