logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Населението на България намалява, във Видинско е пълна катастрофа

Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението, съобщиха от Националния статистически институт. Данните показват, че се задълбочава дисбаланса в териториалното разпределение на населението; намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост.
Към 31 декември 2017 година населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1,4 % от населението на Европейския съюз. За една година българите са станали с 51 825 души по-малко.
Демографският срив е видимо катастрофален във Видинска област. Нашата област си остава и най-малката по население в страната, в която живеят 86 927 души или едва 1,2 % от населението на страната.
За година Видин е и областта, където населението е намаляло най-драстично в сравнение с всички останали региони в България.
В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в област Видин – 29,3 %. Регионът е с най-нисък процент на раждаемостта (6,5) и най-висок процент на смъртност – 22,7 %.
Сподели в социалните мрежи