logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Фонд на фондовете представя възможности за финансиране на стартиращ бизнес

На 9 май от 10,30 часа в заседателната зала на Общинския съвет във Видин екипът на Областния информационен център (ОИЦ), съвместно с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, ще проведе информационна среща, съобщиха от ОИЦ. Тя е насочена към стартиращи предприемачи от уязвими групи, компании със социална насоченост и предприятия в начален етап на развитието си. Темата на събитието е „Предприемачи в действие. Финансиране на стартиращ бизнес от еврофондовете“, а фокусът е върху различни видове финансови инструменти, предназначени за финансиране на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“.
В рамките на събитието от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД ще представят финансовите инструменти по „Микрокредитиране със споделен риск“ и „Иновации и конкурентоспособност“, чийто ресурс възлиза на малко над 300 милиона лева. С тях се покрива целия жизнен цикъл на едно предприятие – от най-ранната фаза на концепция до финансиране на съществуващи компании с висок потенциал за растеж. На срещата ще се представят условията за отпускане на микрокредити на стартиращи и социални предприятия, с размер на кредитите от 5000 лева до 48 895 лева, със срок до 10 години.

Сподели в социалните мрежи