logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота в ЕС

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот (на новородените) общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 74,8 години, съобщи Националният статистически институт.
България, заедно с Латвия и Литва, е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83,5) и Италия (83,4 години).
Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
Средната продължителност на живота при мъжете е 71, години, докато при жените е по-висока – 78,4 години.
За периода между 2007 и 2017 г. увеличението при мъжете е с 2 години, а при жените – с 2,1 години.
Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,8 години по-висока (75,6 години) отколкото на населението в селата (72,8 години).
Очакваната продължителност на живота варира от 72,9 години в областите Враца и Монтана до 76,4 години в областите София (столица) и Кърджали. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил.

Сподели в социалните мрежи