logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Провеждат се матури за 7 и 12 клас

Тази сутрин в 5,10 часа в зала 5 на Министерството на образованието и науката се генерира изпитният вариант за зрелостния изпит по български език и литература за 12 клас. Авторът и произведението за 41-ия въпрос ще бъдат обявени по Българското национално радио в 12,00 часа.
За тази учебна година няма промени в учебно-изпитните програми, в които са регламентирани видът и форматът на изпита и учебното съдържание. Запазват се и модулите на матурите в 12-и клас, въведени за първи път през миналата година заради мерки за сигурност.
Изпитът започва в 8,00 часа и продължава четири астрономически часа. По български език и литература първият модул е един час и се състои от 30 въпроса със затворен отговор, които носят 30 точки. Вторият модул също е един час и включва 10 въпроса със свободен отговор и работа с текст, които носят 40 точки. Третият модул е интерпретативно съчинение или есе, което е за останалите 30 точки до общия сбор от 100 точки.
Изпитът за седмокласниците по БЕЛ започва в 10,00 часа. Националното външно оценяване по български език и литература в седми клас е в два модула. Продължителността на първия модул от изпита е 60 минути, а на втория – за написването на преразказа, е 90 минути.
На 23 май ще се състои вторият държавен зрелостен изпит в 12 клас и националното външно оценяване по математика в седми клас.

Сподели в социалните мрежи