logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Видин и Габрово са с най-малко читалища в страната

3321 са действащите читалища в България към края на миналата година, съобщават от Националния статистически институт. От тях 663 са в градовете, а 2658 в селата.
Най-много са действащите читалища в област Пловдив – 207, от които 157 или 75,8 % са в селата. За съжаление Видинска област отново е на дъното и в това изследване. Видинско и Габровско са регионите с най-малко читалища в страната. За сравнение съседните области – Монтана и Враца, имат по 101 читалища.
За първи път в изследването на читалищната дейност, което се провежда веднъж на пет години, е събрана информация за компютърната осигуреност, предоставяне на достъп до интернет, наличието на действащи библиотеки, както и зали за представления. Данните сочат, че в 3045 читалища има действащи библиотеки, а 1616 предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители. 76,6 % читалища разполагат със зала за представления, като средно една зала разполага с 220 места за зрители.
Във Видинско само половината от читалищата осигуряват достъп до интернет, 69 имат функциониращи библиотеки, а 59 читалища разполагат със зала за представления.
За цялата страна общият брой на клубовете и кръжоците е 3077 с 39 375 участници в тях и 13 985 изяви. Преобладават театралните клубове, следвани от тези по приложни изкуства и изобразително изкуство.

Сподели в социалните мрежи