logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Проверяваме здравния си статус с втори идентификатор

Гражданите вече могат да правят справка за здравноосигурителния си статус освен с ЕГН и с въвеждането на дата на раждане. Това съобщиха от офиса на НАП във Видин. Промяната се налага поради влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата и обработването на лични данни.
Чрез електронна услуга на НАП „Здравен статус“ гражданите могат да проверят и периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.
Системата дава данни за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Сподели в социалните мрежи