logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Общо събрание провежда днес гражданско обединение „Единни за промяна“

Годишно общо събрание събира днес, 28 май, членовете на „Гражданско обединение Единни за промяна“. На него членовете ще направят равносметка на дейността си през отминалата година и определят основните си приоритети, по които ще работят през настоящата, отстоявайки гражданските права на жителите на Видин и региона.
В дневния ред на събранието са включени 9 точки, които трябва да бъдат разгледани и гласувани от членовете на сдружението:

1. Приемане на дневния ред на събранието;
2. Изслушване и приемане на отчета за дейността на СНЦ „Гражданско обединение Единни за промяна“ и Управителния съвет на сдружението за 2017 година;
3. Представяне и приемане на годишен финансов отчет за 2017 година и вземане на решение за неговото публикуване;
4. На основание чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, т. 2 от Устава на сдружението – приемане на бюджет за 2018 година;
5. Определяне на основни приоритети за развитие на „Гражданско обединение Единни за промяна“ през 2018 година;
6. Отчет за дейността на общинските съветници в Общински съвет – Видин за 2017 година;
7. Промяна в Устава на СНЦ „Гражданско обединение Единни за промяна“;
8. Решение за пререгистрация на СНЦ „Гражданско обединение Единни за промяна“ и вписване на промените в Агенцията по вписванията;
9. Разни.

Събранието е с начален час 17,30 в ресторанта на комплекс „Понти“ – Видин. Приканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват.
От „Единни за промяна“ отправят покана и към всички свои симпатизанти и съграждани, които желаят да присъстват и се включат в годишната среща на гражданското обединение.

Сподели в социалните мрежи