logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Здравната каса изплати средствата в доболничната и болничната помощ

Районната здравноосигурителна каса изплати изцяло средствата на лечебните заведения в област Видин за извършената от тях дейност през месец април тази година, съобщиха от касата. Това са първите напълно изплатени средства, след успешното сключване на новите договори за дейност, както в доболничната медицинска и дентална, така и в болничната помощ.
Преведените дължими суми за здравноосигурителни плащания на двете болници в областта е в общ размер на 794 721 лева. Средствата на общопрактикуващите лекари са 259 767 лева; за оказана специализирана медицинска помощ на медицинските центрове, самостоятелните лекарски практики за специализирана извънболнична помощ и медико-денталните центрове – 325 574 лева. Преведената сума за медико-диагностична дейност е 100 402 лева.
В Районна здравноосигурителна каса – Видин договорният процес, съгласно националните рамкови договори за медицинските и денталните дейности за 2018 г., е приключил успешно на този етап.

Сподели в социалните мрежи