logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Промяна при отглеждането на кучета и искане за кредит ще обсъждат видинските съветници

За 8 юни са насрочени заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет във Видин. До момента са постъпили 18 предложения, които трябва да бъдат разгледани и получат становище от съветниците – членове на комисиите.
От общината е подадено искане за теглене на кредит от 3,6 милиона лева. Парите са за проекта по доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води по ОП „Околна среда“. Също от сферата на финансите е и поредната искана промяна на Поименния списък за капиталови разходи в община Видин през 2018 година.
Съветниците трябва да разгледат и постъпило заявление от Видинския митрополит Даниил с искане за безвъзмездно прехвърляне на Видинската света митрополия на православния храм „Успение Богородично“ и сградата към него, която се ползва за социален просветен център. За целта Общинският съвет трябва да гласува преобразуване на имота от публична в частна общинска собственост, а с друго свое решение одобри дарението.
Промяна в Наредбата за реда на притежаване и отглеждане на домашни кучета на територията на община Видин – такова предложение е внесено от председателя на Общинския съвет. Искането е да бъде забравено отглеждането на повече от пет кучета в жилища (къща или апартамент) на територията на община Видин.
До седмица след приключване работата на комисиите се очаква да бъде проведено и заседанието на Общинския съвет.

Сподели в социалните мрежи