logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Прокуратурата: Има риск от нова трагедия в Горни Лом

До главния прокурор на Република България е постъпил сигнал от кмета и председателя на Общински съвет – Чупрене за невземане на мерки по безопасно съхраняване на значително количество взривни вещества, взривни изделия и средства за взривяване на територията на завод „Миджур“, в землището на с. Горни Лом. Там при на производственаавария на 1 октомври 2014 г. загинаха 15 души. За трагедията Окръжна прокуратура – Видин внесе обвинителен акт срещу четири лица и към момента делото се разглежда от Окръжния съд, съобщиха от прокуратурата.
Взривните вещества се намират в складове на завода „Миджур“. В сигнала е посочено, че и към момента все още не са изпълнени всички изисквания за безопасност и са застрашени живота и здравето на населението. Към сигнала е приложен и протокол от проверка, извършена от МОСВ, съвместно с представители на МВР, при която е установено, че в складове на завода се съхраняват огромен брой взривни вещества, взривни изделия и средства за взривяване.
Главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил спешна проверка на Върховна административна прокуратура (ВАП).
Във ВАП са получени данни, че собствеността на терена и сградите на завода принадлежи на „Миджур манеджмънт кънстракшън“ ЕООД, от което е въведен пропускателен режим, а оператор на взривните вещества, средствата за взривяване и взривни изделия е „Видекс“ АД – отговорен за съхранението и безопасността им.
От представените материали е видно, че след надлежна проверка са установени случаи на неспазване на специални закони:
* в нарушение на чл.32 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) от „Видекс“ АД не е представен договор за осигуряване на въоръжена охрана за обектите – 5 броя взривни складове, в които се намират изброените вещества;
* не са представени документи за изпълнение чл.14 от ЗОБВВПИ, според който „Видекс“ АД трябва да разполага със собствени или наети складови помещения;
* в завода няма локална система за оповестяване за осигуряване на ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението съгласно чл.35, ал.3,т.5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
На тази основа от ВАП е съобразено, че неспазването на нормативните изисквания може да доведе до опасности за широк кръг лица, предвид потенциалната опасност на въпросните вещества. Освен това е преценено, че случаят е особено спешен и изисква незабавна намеса от органите, снабдени с компетентност по поставените въпроси.
Ето защо, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.6 ЗСВ са ангажирани министърът на вътрешните работи с оглед правомощията за контрол, даване на задължителни предписания, налагане на принудителни административни мерки и на санкции по ЗОБВВПИ и по ЗЗБ, вкл. и в качеството му на председателстващ Съвета за намаляване на риска от бедствия, както и областният управител на област Видин и кметът на община Чупрене във връзка с организационните и ръководни правомощия по ЗЗБ, в т. ч. и по отношение на превантивни мерки за недопускане на бедствия, се казва още в съобщението на прокуратурата.
(15 мъже и жени загинаха в адския взрив през 2014 г., снимки Людмила Станкова)

Сподели в социалните мрежи