logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

„Зелени“ коридори ще бъдат създадени по проект „Свързани Дунавски паркове“

„Зелени“ коридори за миграция на птици и животни ще бъдат създадени в рамките на проект „Свързани Дунавски паркове“ (DANUBE PARKS CONNECTED), който насърчава екологичната свързаност между защитените зони по протежението на река Дунав. Той е подкрепен от Дунавската стратегия, тъй като опазването на околната среда е един от четирите й опорни стълба, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
В момента по пътя на животинските видове има много препятствия като язовирни стени, кабели и електрически стълбове, урбанизирани територии, и това пречи за свободното им мигриране по вода, въздух и суша. По проекта предстои, с помощта на сателит, да се изготви карта на крайречните гори, което ще бъде направено за първи път по поречието на цялата река. Специално внимание се обръща и на дивите острови по Дунав. Като място на ценни местообитания, те ще бъдат обстойно описани и категоризирани според степента на човешка намеса.
Дунав се оказва зимно местообитание на 750 морски орли. В света има само 7000 двойки от тези птици като 5000 от тях са в Европа. По проекта са проучени местообитанията на морския орел в защитените територии от мрежата „Дунавски паркове“ и са извършени защитни дейности, за да се възстановят те и да се гарантират условия за размножаването му.
Освен опазването на околната среда, са свързаност, изграждане на просперитет и устойчивост на региона. Стратегията е макрорегионална, одобрена е през 2011 г. и обхваща 14 държави и над 100 милиона души. В глобален план изпълнението й трябва да превърне региона в привлекателно място за живеене, което предлага добри възможности за работа, чиста природа и богат културен живот.

Сподели в социалните мрежи