logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Прокуратура внесе протест срещу Общинска наредба

Заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Видин е внесъл протест в Административния съд срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Видин. Тя е приета с решение 198 по протокол 12 от 29.11.2008 г. на Общински съвет – Видин, съобщиха от пресофиса на съда, където днес ще бъде разгледано делото.
Административният съд, с решения от декември 2017 г. и февруари тази година, е отменил атакуваните разпоредби от същата Наредба, които противоречат на нормативни актове с по-висок ранг. В мотивите на съдебните решения са констатирани и съществени нарушения на административно-производствените правила, касаещи приемането на цялата наредба. В тази връзка Прокуратурата предлага отмяна на въпросната Общинската наредба.

Сподели в социалните мрежи