logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Започват археологически проучвания по трасето на пътя Видин – Монтана – Враца

Подписани са договорите за извършването на археологически проучвания по трасето път I-1 (E-79) в участъка Видин – Монтана – Враца. Те ще бъдат направени от Националния археологически институт с музей при БАН, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
За теренните археологически проучвания преди да стартира изграждането на бъдещата магистрала са предвидени близо 80 000 лева. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., която финансира подготовката на проекта, каквито са и този вид археологически проучвания.
Екипите на археолозите от НАИМ при БАН ще извършат издирване на археологически обекти по трасето на участъците Видин – Димово, Димово – Бела – Ружинци и Ружинци – Монтана. Срокът за изпълнение на възложената им дейност е 82 дни, а стойността на договора е 59 422 лв. без ДДС.
Ще бъдат направени и археологически проучвания по трасето на участъка Монтана – Враца. Техният срок е за изпълнение е 44 дни и стойност 19 993.6 лв. без ДДС.
Предварителните археологически проучвания трябва да установят дали няма да бъдат засегнати или нарушени нерегистрирани археологически обекти. Целта е се документират всички археологически обекти, структури и следи независимо от техния вид и хронология, като се определи тяхното местоположение в административно-териториално отношение и се локализират прецизно с помощта на GPS или други подходящи технически средства. Необходимо е да бъдат определени и мерки за тяхното опазване, като провеждане на разкопки и наблюдение по време на строително-монтажните дейности.

Сподели в социалните мрежи