logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Информационен ден за безработни млади хора във Видин

Информационно събитие за активизиране на млади хора по проект „Готови за работа“ проведе Дирекция „Бюро по труда“ във Видин. На открит щанд пред сградата на местната структура към Агенцията по заетостта, проявяващите интерес видинчани бяха запознавани с основните цели на проекта. Той е насочен към мотивиране на младите хора до 29 години за активно поведение на пазара на труда, повишаване активността и подобряване на възможностите за трудова реализация на неактивните младежи, които не са заети, извън образователната система са и не са регистрирани като безработни в Бюрата по труда.
Информационен ден във Видин е част от поредицата, които Агенцията по заетостта организира в цялата страна.

Сподели в социалните мрежи