logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Увеличават се заявленията за подмяна на документите за самоличност

През лятото гишетата на сектор „Български документи за самоличност“ в област Видин работят при по-голяма натовареност, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Видин.
През месеците юли и август, когато голяма част от жителите на региона, пребиваващи в страната и чужбина, ползват отпуск и се завръщат в областта, традиционно се увеличава броят на заявленията за подмяна на документите за самоличност. По тази причина в сектор „Български документи за самоличност“ е създадена организация за ритмично обслужване на гражданите, посещаващи гишетата. За тяхно улеснение ПОС-терминалното устройство в паспортната служба вече приема всички видове банкови карти, без значение дали са издадени от българска или чужда банка.
От 1 януари до 30 юни 2018 година са издадени 3180 лични карти. 2279 е броят на издадените за 6 месеца свидетелства за управление на МПС, а общият брой на издадените паспорти е 1969.
От МВР припомнят, че първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст. Ако не бъде спазен срокът, се съставя акт за нарушение на единия родител, а глобата е от 20 до 150 лева.
При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност гражданите са длъжни в срок до три дни да заявят това пред най-близката служба на МВР/РУ по постоянен адрес или съответно в дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина.

Сподели в социалните мрежи