logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Седем училища с маломерни паралелки, няма деца

Директорите на седем учебни заведения във Видин и Дунавци са подали искания за функциониране на маломерни паралелки. Предложенията са отправени до община Видин и предстои да бъдат разгледани от постоянните комисии към Общинския съвет, които ще заседават на 16 юли.
Демографски срив, социално-икономически причини, заминаване на ученици в чужбина заедно със семейства им – всичко това е довело до намаляване броя на децата в община Видин, посочват школските ръководства.
Паралелки с пълняемост под задължителния минимум предстои да бъдат обсъдени и евентуално утвърдени с основните видински училища „Епископ Софроний Врачански“, „Отец Паисий“ „Св. Климент Охридски“, средните училища „Св. Св. Кирил и Методий“, „П.Р.Славейков“, както и основното училище „Хр.Ботев“ и ПГ по селско стопанство в Дунавци.
Заради липса на деца, през учебната 2018/2019 г. не може да бъде сформирана и група с полудневна организация на предучилищното образование във филиала на детска градина „Детелина“ в село Синаговци.
Членовете на комисията по образование, наука и култура към Общинския съвет ще разглеждат и предложенията за утвърждаване на списъка на средищните училища и детски градини за предстоящата нова учебна година.
До седмица след заседанията на постоянните комисии трябва да се проведе и редовната юлска сесия на Общинския съвет.

Сподели в социалните мрежи