logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

Насрочиха заседание на Общинския съвет във Видин

За 23 юли е насрочено редовното заседание на Общинския съвет във Видин. В дневния ред са включени за разглеждане 33 предложения.
Както вече съобщи „Единни за промяна“, съветниците предстои да разгледат и гласуват искане за утвърждаване на маломерни паралелки в няколко видински училища. От сферата на образованието са и предложенията за включване на учебни заведения в списъка на средищните училища и детски градини.
За пореден път се предлага промяна в поименния списък на капиталовите разходи на община Видин през тази година. От Общинския съвет се иска съгласие и за изразходване на собствени бюджетни средства (безлихвен заем) от сметката на общината за покриване на част от разходите по проект за развитие на конкурентоспособни туристически атракции.
В дневния ред на сесията е включено още искане за премахване на двуетажна жилищна сграда, частна общинска собственост, намираща се на бул. „Панония“ 56. Търгове за отдаване под наем и продажба на земеделски земи; продажба на недвижим имот от 5054 кв.м – това са само част от предложенията, които трябва да бъдат гласувани на предстоящото заседание. Неговото начало е 9 часа, а залата на Общинския съвет е отворена за всички граждани.

Сподели в социалните мрежи