logo edinni.bg
slogn logo edinni.bg

1389 са преизбрали личния си лекар

1389 здравноосигурени лица са се възползвали от свободното си право на персонален преизбор на общопрактикуващ лекар през месец юни 2018 г. Данните са за последният регламентиран период за преизбор на личен лекар, съобщиха от Районната здравноосигурителна каса във Видин.
През декември миналата година 2769 здравноосигурени лица са попълнили регистрационни форми за постоянен избор на общопрактикуващ лекар, посещавайки за тази цел директно новоизбрания личен лекар. 1408 са упражнили това свое право през месец юни същата година.
Изборът на личен лекар (първоначален, временен или постоянен) може да се прави лично от здравноосигурения или от негов родител/настойник. В регистрационната форма се вписва и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия избор. От тази дата пациентът може да ползва услугите на здравноосигурителната система и здравно обслужване от новоизбрания личен лекар, припомнят от Касата. Оттам поясниха, че по всяко време може да се провери последната актуална регистрация при личен лекар на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса – рубрика „Услуги за граждани“, „Проверка на личен лекар“.
Следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар е през месец декември тази година.

Сподели в социалните мрежи